top of page

如果您有任何對於學會的建議或是諮詢,

請跟我們聯絡,我們會盡快回覆您,謝謝!

聯絡人:
徐毓玲 小姐  (03)3281200轉3605
Email:TOPBS106@gmail.com
 會址:333    桃園市龜山區復興街5號
                綜合大樓4F一般外科

 

Success! Message received.

bottom of page